فهرست خدمات

مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی فرزان، به منظور توسعه و بهبود کسب وکارهای میهن عزیزمان ایران، خدمات تخصصی زیر را ارائه می دهد:

  • ارائه وبینارهای تخصصی در مورد مسائلی که اکثر کسب وکارها با آنها مواجه هستند.
  • ارزیابی وضعیت فعلی کسب وکارها در حوزه های مختلف با استفاده از پرسشنامه های استاندارد بین المللی
  • ارائه مشاوره های تخصصی جهت رفع مسائل و مشکلات کسب وکارها توسط مشاوران متخصص و مجرب
  • آموزش های لازم در حوزه های مورد نیاز کسب وکارها و سنجش موفقیت دوره ها و ارائه گواهی نامه معتبر
  • انجام پژوهش های کاربردی کسب وکار و بازار توسط پژوهشگران متخصص به منظور ارتقای عملکرد کسب وکارهای متقاضی
  • ارائه خدمات کارآفرینی از جمله طراحی مدل کسب وکار، تدوین طرح کسب وکار، انجام تحقیقات بازار و … توسط مشاوران با تجربه
  • فراهم آوردن بستر مناسب جهت تامین مالی کسب وکارها از طریق ایجاد ارتباط میان سرمایه گذاران و نهادهای تامین مالی خصوصی و دولتی با کسب وکارها
  • برقراری ارتباطات هوشمند میان کسب وکارها جهت ایجاد تعاملات مفید و سازنده برای توسعه کسب وکارها
  • ارائه بازخوردهای لازم با توجه به بررسی شاخص های کلیدی عملکرد کسب وکارها توسط سامانه مدیریت هوشمند کسب وکار (BI)
خبرهای تصویری
مطالب مرتبط

نظرات ارزشمند شما

خبرنامه