استعداد یابی

هرکسی را بهر کاری ساختند    میل آن را در دلش انداختند     مولانا

خودشناسی واقعی نعمتی گرانبهاست که نتیجه آن کمال انسان است. ما با آگاهی از استعدادهای خود، واقعیت های دنیای درونی مان را مورد توجه قرار داده و با پذیرش این واقعیت هاست که می توانیم مسیر زندگی خود را متحول کرده و موفقیت های خود را دو چندان کنیم. هر فردی می تواند با شناسایی گونه شخصیتی خود، شغل بسیار خوبی پیدا کند که بر کیفیت زندگی اش بیفزاید.

پیدا کردن شغل مناسب بسیار مهم بوده و واقعیت بی چون و چرا این است که همه ما باید سال های طولانی کار کنیم. اگر چهل یا پنجاه سال، شغلی را داشته باشید ولی در اصل ترجیح بدهید که این شغل را نداشته باشید، بخش مهمی از واقعیت زندگی خود را از دست داده اید. شغل مناسب زندگی شما را بهتر می کند زیرا مهمترین بخش های شخصیت شما را تغذیه کرده و در جهت موافق کار مورد علاقه شماست. همچنین شغل مناسب نشان می دهد که شما چه کسی هستید و به شما امکان می دهد که از توانمندی های خود به طرزی استفاده کنید که برایتان طبیعی باشد و در عوض مجبورتان نمی کند تا دست به کارهایی بزنید که آنها را به خوبی انجام نمی دهید.

باید دانست که راه رسیدن به رضایت شغلی بسیار متنوع و مختلف است و در محل کار متغیرهای بسیار زیادی وجود دارد که که شما برای رسیدن به رضایت شغلی باید بدانید چه ترجیحاتی دارید و بعد شغلی را پیدا کنید که این ترجیحات شما را پوشش دهد. آیا شما می دانید چه شغلی برای شما مفید است؟ آیا تا کنون لحظه ای به آن فکر کرده اید؟

 

توانمندی ها و اولویت های مردم متفاوت است و تنها یک شغل ایده آل وجود ندارد که همه به جستجوی آن بروند، اما برای شما یک شغل ایده آل وجود دارد. شما می تواند با استعداد یابی خود، شغل مناسب خود را یافته یا آن را ایجاد کنید.

خبرهای تصویری
پر بازدید ترین ها

نظرات ارزشمند شما

خبرنامه