تامین مالی

آنتونی برگس می گوید: "همه به پول نیاز داریم اما گاهی در این مسیر، تنها ناامیدی نصیب ما می شود." تقریبا همه کارافرینان با این عقیده موافق هستند، به ویژه اگر تا به حال مدیریت شرکتی را بر عهده گرفته اید و با دغدغه هایی در مورد نحوه مدیریت پرداخت حقوق کارکنان، قبوض و اجاره ماهیانه دست و پنجه نرم کرده باشد، به خوبی معنای عبارت فوق را درک می کنید. بسیاری از کارآفرینان در می یابند که لازمه اداره کسب وکارهای جدید و تبدیل آنها به فعالیت های روبه رشد و سودآور، تامین مالی جانبی است.

کارآفرینانی که اقدام به راه اندازی کسب وکار جدیدی می کنند، دو وظیفه مهم را در خصوص منابع مالی بر عهده دارند: جذب و مدیریت منابع مالی. ناکامی کارآفرینان در انجام هر یک از این وظایف، عواقب ناگواری را برای کسب وکار جدید آنها در پی خواهد داشت و می تواند به ویرانی و فروپاشی زودرس کسب وکار جدید و آمال و آرزوهای نهفته در آن منجر شود. بناراین منابع مالی یکی از الزامات اولیه راه اندازی کسب وکارهای جدید است که کارآفرینان باید به دقت مورد توجه قرار دهند. از این رو عباراتی مانند: "پول جهان را به جریان می اندازد …" اگرچه تا حدودی اغراق آمیز است، ولی حقایق زیادی را در بر دارد. در واقع منابع مالی کسب وکارهای جدید در حکم اکسیری حیات بخش برای این کسب وکارها هستند.

 

ما می خواهیم تامین مالی و مدیریت منابع مالی را برای شما تسهیل کنیم تا در کسب وکار خود با مشکل پول و سرمایه دست به گریبان نشوید و کسب وکار خود را به رشد و سودآوری برسانید.

خبرهای تصویری
پر بازدید ترین ها

نظرات ارزشمند شما

خبرنامه