ایده یابی و استارتاپ

امروزه اکثر محققین بیش از پیش معتقدند چنانچه کارآفرینی و راه اندازی استارتاپ را فرایندی بدانیم که به مرور زمان آشکار شده و مراحلی مجزا، اما به هم پیوسته را طی می کند، می توانیم نسبت به آن رویکرد صحیح و مفیدی اتخاذ کنیم. مراحل اصلی این فرایند عبارتند از:

تشخیص فرصت و ایده یابی: فرایند کارآفرینی با شناسایی فرصت ها توسط فرد یا افرادی خاصی آغاز می شود. منظور از فرصت، زمینه بالقوه برای ایجاد مفهومی جدید است که از الگویی پیچیده از شرایط متغیر نشات می گیرد.از آنجا که فرصت ها از قابلیت ایجاد ارزش اقتصادی (سود) برخوردارند، در جوامع گوناگون امر مطلوبی تلقی می شود. بی تردید یافتن ایده در مورد محصولات و خدمات ججدید یا شناسایی فرصت های مطلوب، نخستین مرحله از فرایند کارآفرینی است.

تصمیم به اجرای ایده و گردآوری منابع لازم: مرحله بعد اخذ تصمیم اولیه ای مبنی بر اجرای ایده یا اقدامی عملی درباره فرصت مورد نظر است. کارآفرینان بالقوه به سرعت در می یابند که باید طیف گسترده ای از منابع را گردآوری کنند، از جمله: اطلاعات اولیه (در مورد بازارها، عوامل محیطی و قانونی)، منابع انسانی (شرکا و کارکنان) و منابع مالی. در حقیقت در این مرحله به ویژه هنگام تامین مالی، کارآفرینان اغلب به تهیه طرح کسب وکار می پردازند.

راه اندازی کسب وکار جدید (استارتاپ): با تامین منابع مورد نیاز، می توان کسب وکارهای جدید را در عمل راه اندازی کرد. اما این امر مستلزم انجام فعالیت ها و اتخاذ تصمیمات گوناگونی است، از جمله: انتخاب شکل قانونی سرمایه گذاری جدید، توسعه محصولات و خدمات جدید، تعیین نقش گروه مدیریت ارشد و غیره. متاسفانه بسیاری از کارآفرینان از پیچیدگی های مربوط به این حوزه غافلند و این مساله آنان را با مشکلات بی شماری مواجه می کند، در حالی که به راحتی می توان از آنها اجتناب ورزید.

 خلق موفقیت و مدیریت رشد: این مرحله، اداره کسب وکارهای جدید و تبدیل آنها به فعالیت های روبه رشد و سودآور است. دو عامل اساسی در این فرایند عبارتند از: توسعه راهبردهای اثربخش در زمینه تقویت و مدیریت رشد و نیز مسائل مدیریتی مرتبط با رشد (نظیر جذب، نگهداری و انگیزش کارکنان با عملکرد بالا؛ و ایجاد روابط اثربخش میان بنیانگذاران کسب وکار).

بهره برداری از نتایج: در مرحله پایانی، کارآفرینان راهبرد خروج را برمی گزینند. این راهبرد آنها را قادر می کند که از نتایجی بهره برداری کنند که با گذشت زمان و به علت تلاش و استعداد شخصی خود کسب کرده اند. نکته حائز اهمیت این است که انتخاب آگاهانه یکی از روش های موجود در این زمینه، به حداکثر سازی منافعی می انجامد که در بسیاری موارد، حاصل سال ها از خود گذشتگی و تعهد کارآفرینان است.

 

هدف ما این است که در تمام مراحل فرایند کارآفرینی شما را کمک کنیم تا بتوانید این مسیر را به بهترین نحو طی کرده و کسب وکار موفقی راه اندازی و مدیریت کنید.

خبرهای تصویری
پر بازدید ترین ها

نظرات ارزشمند شما

خبرنامه