برگزاری نشست های رهاوری (منتورشیپ) تیم های شرکت کننده در المیپاد کارآفرینی توسط مدیرعامل موسسه فرزان

دکتر غلامرضا حبیبی مدیرعامل موسسه فرزان به عنوان رهاور (منتور)، رهنمودهای لازم را به تعدادی از گروه های شرکت کننده در المپیاد کارآفرینی ارائه کرد.

المپیاد کارآفرینی، با هدف ارزیابی دانش و توانمندی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه کشف فرصت ها، ایده پروری و تبدیل ایده به ارزش/ محصول هر ساله برگزار می شود.. دوره جاری، شانزدهمین دوره المپیاد کارآفرینی می باشد. موضوع المپیاد در سال جاری، متمرکز بر “هوش مصنوعی و سلامت دیجیتال” می باشد.

در طی این برنامه، تیم ها برای کسب رتبه برتر با یکدیگر رقابت خواهند داشت. از آن جا که ایده پردازی و کارآفرینی فرآیندی گروهی است و نیاز است تا دانشجویانی از حوزه های مختلف در کنار یکدیگر مشارکت و همفکری نمایند تمام مراحل این حیطه از المپیاد، ،بصورت گروهی برگزار می شود.

بر این اساس، جلسات منتورشیپ چند گروه با رهاوری دکتر غلامرضا حبیبی مدیرعامل موسسه فرزان برگزار شد. در این جلسات، ضمن ارزیابی فرصت های کارآفرینانه مورد نظر اعضای تیم ها، راهنمایی های لازم به آنها ارائه شد. همچنین ایده های تیم ها از ابعاد مختلف شامل پزشکی، کارآفرینی، فناوری اطلاعات، سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر غلامرضا حبیبی، کارآفرین برتر ملی و مدیر عامل موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان است. وی پیش از این، نماینده کارآفرینان در شورای عالی اشتغال کشور بوده است و هم اکنون ریاست انجمن مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان تهران را بر عهده دارد.

خبرهای تصویری
پر بازدید ترین ها

نظرات ارزشمند شما

خبرنامه