مطالب پیدا شده شده با برچسب : انگیزش بیرونی

انگیزش های درونی و بیرونی

انگیزش های درونی و بیرونی

نیازها حالت های انگیزشی را در ما به وجود می آورند که شامل انگیزش های درونی و بیرونی می شوند. اما مشاهده علیتی رفتار روزمره، حاکی از آن است که گاهی نیازهای ما خاموش هستند، یا حداقل جایی در گوشه هشیاری ما قرار دارند. افراد همیشه انگیزش خودشان را از درون ایجاد نمی کنند، بلکه گاهی منفعل می شوند و به محیط چشم می دوزند تا...

بیشتر بخوانید

خبرهای تصویری
پر بازدید ترین ها

نظرات ارزشمند شما

خبرنامه